Het succes in 2018

2018 was voor ons een bijzonder succesvol jaar. Aan de hand van het cameratoezicht zijn er diverse uitrukken van onze surveillancedienst geweest en hebben wij vele malen doormiddels van onze camerabeelden een steentje mogen bijdragen bij het oplossen van grote criminaliteit. Ook maken steeds meer bedrijven gebruik van onze aanvullende diensten waardoor onze voertuigen nog vaker aanwezig zijn op de bedrijventerreinen. Denk hierbij aan alarmopvolging, sluitrondes en controlerondes en nog veel meer.

Ook het aansluiten van privaat domein (eigen terrein) op het collectief heeft al een aantal keren het verschil gemaakt. Hierdoor bleven ondernemers niet zitten met een schadepost maar kon schade verhaald worden op de veroorzaker.

2019 gaat succesvol van start!
2019 is nog maar net begonnen maar ook in dit jaar heeft het collectieve cameratoezicht zijn waarde alweer bewezen. Bij één van onze deelnemers bleken voor zeer grote bedragen aan goederen verdwenen. Braaksporen werden echter niet gevonden. Aan de hand van beelden kon bij de politie een verdachte worden aangewezen. Via het collectieve cameratoezicht konden de momenten dat goederen werden weggenomen worden achterhaald. Tevens kon het kenteken van het betrokken voertuig worden gelezen.

Hoe verder?
Bovenstaande successen zijn reden te meer voor ons om de ingeslagen koers voort te zetten en kentekenherkenning verder uit te rollen op de bedrijventerreinen. Wij kunnen dit echter niet alleen. Zonder voldoende deelnemers is het realiseren van kentekenherkenning namelijk financieel niet haalbaar. Ook voor uw bedrijf kan het systeem op een dag het verschil uitmaken tussen een schadepost of schadeloos gesteld worden.
Bent u nog geen deelnemer maar wel geïnteresseerd in deelname of wilt u eerst meer informatie?
Neem contact op met :
Math L’Ortye via m.lortye@btmparkstad.nl of bel naar 06-50252505.

Korting op uw verzekeringen
Ook voor verzekeringsmaatschappijen is de meerwaarde van collectief cameratoezicht helder. Daarom bieden enkele van hen een korting aan op een aantal polissen als u deelnemer bent van het collectief cameratoezicht. Vraag hiernaar bij uw verzekeraar!

Bosec